Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Хувцас захиалах заавар

Та доорх жагсаалтаас өөрийн захиалахыг хүссэн хувцасныхаа төрлийг сонгон зааврын дагуу харгалзах хэмжээнүүдийг авч  хүснэгтийг бөглөн бидэнд илгээнэ үү

Хэрэв таны захиалахыг хүссэн хувцас жагсаалтад байхгүй тохиолдолд БУСАД гэсэн цэсэнд харгалзах хэмжээнүүдийг бөглөнө.

Нэмэлт тайлбар гэсэн нүдэнд та өөрийн захиалахыг хүсэж байгаа хувцасаа өөрийн төсөөлж буйгаар нэмэлт тайлбар бичиж илгээнэ үү

 Мөн та өөрийн захиалахыг хүссэн хувцасны фото зургийг бидэнд илгээх боломжтой.