Нэр:Пүрэвдулам
Хүйс:
Үсний өнгө:
Нүдний өнгө:
Өндөр:
Brust:
Бэлхүүс:
Hips:
Пүрэвдулам
Пүрэвдулам
Пүрэвдулам
Пүрэвдулам
Пүрэвдулам
Пүрэвдулам
Пүрэвдулам
Пүрэвдулам