Нэр:Саруул
Хүйс:
Үсний өнгө:
Нүдний өнгө:
Өндөр:
Brust:
Бэлхүүс:
Hips:
Саруул
Саруул
Саруул
Саруул
Саруул
Саруул
Саруул
Саруул
Саруул