Нэр:Сэлэнгэ
Хүйс:
Үсний өнгө:
Нүдний өнгө:
Өндөр:
Brust:
Бэлхүүс:
Hips:
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ