Нэр:Алтанзул
Хүйс:
Үсний өнгө:
Нүдний өнгө:
Өндөр:180
Brust:86
Бэлхүүс:63
Hips:89
Алтанзул
Алтанзул
Алтанзул
Алтанзул
Алтанзул
Алтанзул
Алтанзул
Алтанзул
Алтанзул