Нэр:Санчир
Хүйс:
Үсний өнгө:
Нүдний өнгө:
Өндөр:172
Brust:
Бэлхүүс:
Hips:
Санчир
Санчир
Санчир
Санчир
Санчир
Санчир
Санчир
Санчир
Санчир