Нэр:Хонгорзул
Хүйс:эм
Үсний өнгө:
Нүдний өнгө:
Өндөр:
Brust:
Бэлхүүс:
Hips:
Хонгорзул
Хонгорзул
Хонгорзул
Хонгорзул
Хонгорзул