Нэр:Дөлгөөн-аюуш
Хүйс:эр
Үсний өнгө:
Нүдний өнгө:
Өндөр:
Brust:
Бэлхүүс:
Hips:
Дөлгөөн-аюуш
Дөлгөөн-аюуш
Дөлгөөн-аюуш
Дөлгөөн-аюуш
Дөлгөөн-аюуш
Дөлгөөн-аюуш
Дөлгөөн-аюуш
Дөлгөөн-аюуш
Дөлгөөн-аюуш