Нэр:Борголжин
Хүйс:Эмэгтэй
Үсний өнгө:Бор
Нүдний өнгө:Бор
Өндөр:173
Brust:90
Бэлхүүс:60
Hips:90
Борголжин
Борголжин
Борголжин
Борголжин
Борголжин
Борголжин
Борголжин
Борголжин
Борголжин
Борголжин
Борголжин