Нэр:Хүслэн
Хүйс:Эмэгтэй
Үсний өнгө:Бор
Нүдний өнгө:Бор
Өндөр:176
Brust:89
Бэлхүүс:60
Hips:90
Хүслэн
Хүслэн
Хүслэн
Хүслэн
Хүслэн
Хүслэн
Хүслэн