Нэр:Номиндалай
Хүйс:Эрэгтэй
Үсний өнгө:Хар
Нүдний өнгө:Бор
Өндөр:189
Brust:100
Бэлхүүс:72
Hips:95