Нэр:Хулангоо
Хүйс:эм
Үсний өнгө:Хар
Нүдний өнгө:
Өндөр:
Brust:
Бэлхүүс:
Hips:
Хулангоо
Хулангоо
Хулангоо
Хулангоо
Хулангоо
Хулангоо
Хулангоо
Хулангоо
Хулангоо
Хулангоо