S mode awards 2009 » Нийгмийн зүтгэлтэн

1
2
Тэргүүлэгчид
1. Ганди    82 / 11.17%
2. Баярцогт    69 / 9.4%
3. Туяа    55 / 7.49%
Ганхүү Авсан санал: 1
Нийт санал:734