S mode awards 2009 » Эстрад

1
2
3
Тэргүүлэгчид
1. Амархүү    193 / 16.62%
2. Ану    93 / 8.01%
3. Бат    75 / 6.46%
Амархүү Авсан санал: 193
Нийт санал:1161