S mode awards 2009 » Шилдэг Uniform

1
Тэргүүлэгчид
1. Татварын ерөнхий газар    262 / 15.4%
2. Шинэ Монгол    237 / 13.93%
3. Aero mongolia    202 / 11.88%
Татварын ерөнхий газар Авсан санал: 262
Нийт санал:1701